Enea podsumowała kwartał. Zarobiła 385 mln zł

Enea podsumowała kwartał. Zarobiła 385 mln zł,

Enea notuje pogorszenie wyników finansowych. Zyski w pierwszym kwartale 2021 roku były niższe o około 60 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

,

Enea notuje pogorszenie wyników finansowych. Zyski w pierwszym kwartale 2021 roku były niższe o około 60 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Enea podsumowała kwartał. Zarobiła 385 mln zł