MK: Konsultacje rozporządzeń ws. prosumentów i spółdzielni energet. do 29 V

MK: Konsultacje rozporządzeń ws. prosumentów i spółdzielni energet. do 29 V,

Ministerstwo Klimatu opublikowało projekty trzech rozporządzeń na temat przyłączania mikroinstalacji, zasad rozliczeń prosumentów i funkcjonowania spółdzielni energetycznych. Konsultacje publiczne potrwają do 29 maja, podał resort.

,

Ministerstwo Klimatu opublikowało projekty trzech rozporządzeń na temat przyłączania mikroinstalacji, zasad rozliczeń prosumentów i funkcjonowania spółdzielni energetycznych. Konsultacje publiczne potrwają do 29 maja, podał resort.

MK: Konsultacje rozporządzeń ws. prosumentów i spółdzielni energet. do 29 V