MR oczekuje spadku produkcji przemysłowej o max. 15% r/r w maju

MR oczekuje spadku produkcji przemysłowej o max. 15% r/r w maju,

Produkcja sprzedana w przemyśle spadnie w maju o max. 15 % r/r ze względu na utrzymujący się negatywny pandemii COVID-19, prognozują eksperci Ministerstwa Rozwoju.

,

Produkcja sprzedana w przemyśle spadnie w maju o max. 15 % r/r ze względu na utrzymujący się negatywny pandemii COVID-19, prognozują eksperci Ministerstwa Rozwoju.

MR oczekuje spadku produkcji przemysłowej o max. 15% r/r w maju