Niemal 90 proc. pracowników nie przerwie pracy na kwarantannie

Niemal 90 proc. pracowników nie przerwie pracy na kwarantannie,

Przeważająca większość pracowników jest gotowa nie przerwać pracy, mimo że są na kwarantannie – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez Grant Thornton. – Chcą pokazać swoją przydatność i utrzymać miejsca pracy – czytamy w komentarzu do badania. Jednocześnie większość firm nie oferuje swoim pracownikom wsparcia psychologicznego (tak wskazało 73,4 proc. ankietowanych).

,

Przeważająca większość pracowników jest gotowa nie przerwać pracy, mimo że są na kwarantannie – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez Grant Thornton. – Chcą pokazać swoją przydatność i utrzymać miejsca pracy – czytamy w komentarzu do badania. Jednocześnie większość firm nie oferuje swoim pracownikom wsparcia psychologicznego (tak wskazało 73,4 proc. ankietowanych).

Niemal 90 proc. pracowników nie przerwie pracy na kwarantannie