PBK sfinalizował nabycie 53% udziałów we włoskiej spółce Sorgente

PBK sfinalizował nabycie 53% udziałów we włoskiej spółce Sorgente,

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) i Sorgente zrealizowały czynności zamknięcia przewidziane w umowie sprzedaży udziałów w Sorgente, w wyniku czego doszło do przeniesienia na PBKM 53% udziałów w kapitale zakładowym Sorgente, podał PBKM.

,

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) i Sorgente zrealizowały czynności zamknięcia przewidziane w umowie sprzedaży udziałów w Sorgente, w wyniku czego doszło do przeniesienia na PBKM 53% udziałów w kapitale zakładowym Sorgente, podał PBKM.

PBK sfinalizował nabycie 53% udziałów we włoskiej spółce Sorgente