Polska gospodarka z mocną zadyszką. Najnowsze dane niepokoją

Polska gospodarka z mocną zadyszką. Najnowsze dane niepokoją,

Poniedziałkowe dane GUS dają obraz gospodarki, której ciężko będzie utrzymać tempo rozwoju. Jak zauważa Monika Kurtek z Banku Pocztowego, kwiecień był miesiącem dalszego kurczenia się przemysłu. Analitycy Pekao oceniają z kolei, że rewizje wzrostu PKB w górę były „zdecydowanie przedwczesne”.

,

Poniedziałkowe dane GUS dają obraz gospodarki, której ciężko będzie utrzymać tempo rozwoju. Jak zauważa Monika Kurtek z Banku Pocztowego, kwiecień był miesiącem dalszego kurczenia się przemysłu. Analitycy Pekao oceniają z kolei, że rewizje wzrostu PKB w górę były „zdecydowanie przedwczesne”.

Polska gospodarka z mocną zadyszką. Najnowsze dane niepokoją