Prawo podatkowe. Fiskus łatwiej ściągnie zaległe należności

Prawo podatkowe. Fiskus łatwiej ściągnie zaległe należności,

Urzędy skarbowe szybciej będą mogły ściągać należności podatkowe z nieruchomości i z majątku wspólnego małżonków. Nowością będzie możliwość egzekwowania zaległości wobec Skarbu Państwa z wynagrodzenia chorobowego.

,

Urzędy skarbowe szybciej będą mogły ściągać należności podatkowe z nieruchomości i z majątku wspólnego małżonków. Nowością będzie możliwość egzekwowania zaległości wobec Skarbu Państwa z wynagrodzenia chorobowego.

Prawo podatkowe. Fiskus łatwiej ściągnie zaległe należności