Rząd chce przyjąć program bezpiecznej infrastruktury drogowej w I kw. 2021

Rząd chce przyjąć program bezpiecznej infrastruktury drogowej w I kw. 2021,

Rząd chce stworzyć specjalny program, którego celem ma być poprawa bezpieczeństwa ruchu i infrastruktury drogowej poprzez realizację szeregu inwestycji na terenie całego kraju, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych. Przyjęcie przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024” planowane jest na I kw. 2021 r.

,

Rząd chce stworzyć specjalny program, którego celem ma być poprawa bezpieczeństwa ruchu i infrastruktury drogowej poprzez realizację szeregu inwestycji na terenie całego kraju, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych. Przyjęcie przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024” planowane jest na I kw. 2021 r.

Rząd chce przyjąć program bezpiecznej infrastruktury drogowej w I kw. 2021