Sejmowa komisja zajmuje się projektem ustawy dot. walki z koronawirusem

Sejmowa komisja zajmuje się projektem ustawy dot. walki z koronawirusem,

Wprowadzenie możliwości wydawania przez wojewodę poleceń organom administracji, osobom prawnym oraz organom samorządu terytorialnego zakłada projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, którym zajmuje się dziś sejmowa Komisja Zdrowia. Zgodnie z jednym z zapisów projektu, katalog podmiotów obowiązanych do realizacji poleceń wojewody może zostać, na wniosek prezesa Rady Ministrów, rozszerzony m.in. o przedsiębiorców. Projektem ma zająć się dziś po południu Sejm.

,

Wprowadzenie możliwości wydawania przez wojewodę poleceń organom administracji, osobom prawnym oraz organom samorządu terytorialnego zakłada projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, którym zajmuje się dziś sejmowa Komisja Zdrowia. Zgodnie z jednym z zapisów projektu, katalog podmiotów obowiązanych do realizacji poleceń wojewody może zostać, na wniosek prezesa Rady Ministrów, rozszerzony m.in. o przedsiębiorców. Projektem ma zająć się dziś po południu Sejm.

Sejmowa komisja zajmuje się projektem ustawy dot. walki z koronawirusem