Zmiany w urzędach skarbowych. Wielkie ułatwienie dla podatników

Zmiany w urzędach skarbowych. Wielkie ułatwienie dla podatników,

Naczelnicy urzędów skarbowych będą mogli telefonicznie lub za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego przekazywać podatnikom dane skarbowe, których uzyskanie obecnie wymaga wizyty w urzędzie – wynika projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów.

,

Naczelnicy urzędów skarbowych będą mogli telefonicznie lub za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego przekazywać podatnikom dane skarbowe, których uzyskanie obecnie wymaga wizyty w urzędzie – wynika projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów.

Zmiany w urzędach skarbowych. Wielkie ułatwienie dla podatników