400 dni minęło, decyzji śledczych nie ma. „Mamy w ogóle tę prokuraturę?”

400 dni minęło, decyzji śledczych nie ma. „Mamy w ogóle tę prokuraturę?”

,


W sprawie ministra Janusza Cieszyńskiego.

,

400 dni minęło, decyzji śledczych nie ma.
W sprawie ministra Janusza Cieszyńskiego.

400 dni minęło, decyzji śledczych nie ma. „Mamy w ogóle tę prokuraturę?”