„Kiedy dowiedziałem się, że jestem zakażony, rozpadłem się. Podnoszę się stopniowo”

„Kiedy dowiedziałem się, że jestem zakażony, rozpadłem się. Podnoszę się stopniowo”

,


To przestroga zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy nie są w pierwszej grupie ryzyka.

,


To przestroga zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy nie są w pierwszej grupie ryzyka.

„Kiedy dowiedziałem się, że jestem zakażony, rozpadłem się. Podnoszę się stopniowo”