Kijów: dzieci urodzone przez surogatki czekają na rodziców w piwnicy pod kliniką

Kijów: dzieci urodzone przez surogatki czekają na rodziców w piwnicy pod kliniką,


Gdy tylko na miasto zaczęły spadać bomby, dzieci zostały zabrane z sal poporodowych.

,

Kijów: dzieci urodzone przez surogatki czekają na rodziców w piwnicy pod kliniką
Gdy tylko na miasto zaczęły spadać bomby, dzieci zostały zabrane z sal poporodowych.

Kijów: dzieci urodzone przez surogatki czekają na rodziców w piwnicy pod kliniką