Najgorszy kwartał od lat pod względem urodzeń i śmierci. Dane GUS

Najgorszy kwartał od lat pod względem urodzeń i śmierci. Dane GUS,


Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w marcu tego roku na każde 10 tysięcy mieszkańców Polski ubyło 15 – podczas gdy rok temu było to 5 osób. Natomiast liczba urodzeń w pierwszym kwartale tego roku była o ponad 5 tysięcy niższa niż przed rokiem.

,

Najgorszy kwartał od lat pod względem urodzeń i śmierci. Dane GUS
Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w marcu tego roku na każde 10 tysięcy mieszkańców Polski ubyło 15 – podczas gdy rok temu było to 5 osób. Natomiast liczba urodzeń w pierwszym kwartale tego roku była o ponad 5 tysięcy niższa niż przed rokiem.

Najgorszy kwartał od lat pod względem urodzeń i śmierci. Dane GUS