Rząd Finlandii ogłosił swoją decyzję w sprawie członkostwa w NATO

Rząd Finlandii ogłosił swoją decyzję w sprawie członkostwa w NATO,


Oficjalnie przekazał parlamentowi swoje stanowisko.

,

Rząd Finlandii ogłosił swoją decyzję w sprawie członkostwa w NATO
Oficjalnie przekazał parlamentowi swoje stanowisko.

Rząd Finlandii ogłosił swoją decyzję w sprawie członkostwa w NATO