„Silne powiązanie między funduszami a poszanowaniem rządów prawa”. Nowa propozycja kolejnego budżetu Unii

„Silne powiązanie między funduszami a poszanowaniem rządów prawa”. Nowa propozycja kolejnego budżetu Unii

,


Zmienić się ma klucz podziału środków.

,


Zmienić się ma klucz podziału środków.

„Silne powiązanie między funduszami a poszanowaniem rządów prawa”. Nowa propozycja kolejnego budżetu Unii