Terlecki nazwał Jackowskiego „szkodnikiem”. Senator odpowiedział

Terlecki nazwał Jackowskiego „szkodnikiem”. Senator odpowiedział

,


Konflikt na linii Ryszard Terlecki – Jan Maria Jackowski.

,

Terlecki nazwał Jackowskiego
Konflikt na linii Ryszard Terlecki – Jan Maria Jackowski.

Terlecki nazwał Jackowskiego „szkodnikiem”. Senator odpowiedział