Terlikowski po wywiadzie papieża. „Gdy osiągnięto już dno…”

Terlikowski po wywiadzie papieża. „Gdy osiągnięto już dno…”

,


Od jakiegoś czasu, gdy wydaje się, że już gorzej w watykańskiej i papieskiej polityce wobec
Ukrainy być nie może, że osiągnięto już dno, nagle ktoś puka od spodu.

,

Terlikowski po wywiadzie papieża.
Od jakiegoś czasu, gdy wydaje się, że już gorzej w watykańskiej i papieskiej polityce wobec
Ukrainy być nie może, że osiągnięto już dno, nagle ktoś puka od spodu.

Terlikowski po wywiadzie papieża. „Gdy osiągnięto już dno…”