„Zły tydzień dla wolności słowa”. Amerykański dziennik o „powolnym kierowaniu Polski w stronę autokracji”

„Zły tydzień dla wolności słowa”. Amerykański dziennik o „powolnym kierowaniu Polski w stronę autokracji”

,


„Washington Post” pisze w komentarzu redakcyjnym o proteście mediów, zarzutach dla Marty Lempart i wyroku wobec historyków Barbary Engelking oraz Jana Grabowskiego.

,


„Washington Post” pisze w komentarzu redakcyjnym o proteście mediów, zarzutach dla Marty Lempart i wyroku wobec historyków Barbary Engelking oraz Jana Grabowskiego.

„Zły tydzień dla wolności słowa”. Amerykański dziennik o „powolnym kierowaniu Polski w stronę autokracji”