Jarosińska-Jedynak zapowiada zwiększenie funduszu pożyczkowego o 200-300 mln zł

Jarosińska-Jedynak zapowiada zwiększenie funduszu pożyczkowego o 200-300 mln zł,

Zwiększenie budżetu antykryzysowego funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorców o dodatkowe 200-300 mln zł zapowiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Budżet funduszu, finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) wynosi obecnie 550 mln zł.

,

Zwiększenie budżetu antykryzysowego funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorców o dodatkowe 200-300 mln zł zapowiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Budżet funduszu, finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) wynosi obecnie 550 mln zł.

Jarosińska-Jedynak zapowiada zwiększenie funduszu pożyczkowego o 200-300 mln zł