LIST GOŃCZY – POSZUKIWANY Adam Niedzielski

 

Zgłoś problem
Przetwarza Twoją prośbę, proszę czekać ....

Poszukiwany Adam Niedzielski urodzony 19 listopada 1973 roku w Warszawie ( na zdjęciu ).

Poszukiwany podejrzany jest o to, że zajmując stanowisko Ministra Zdrowia od 26 sierpnia 2020 roku do 10 sierpnia 2023 roku :

1. Wydawał bezprawne rozporządzenia, które uniemożliwiły dostęp lub doprowadziły do trudności w dostępie pacjentów do publicznej służby zdrowia w okresie tzw. Pandemii COVID-19.

2. Po przez wydawanie bezprawnych rozporządzeń doprowadził do zgonu lub naraził na śmierć i doprowadził do utraty zdrowia lub narażenia na utratę zdrowia nieokreśloną liczbę wielu osób.

3. Dokonał malwersacji finansowych na kwotę co najmniej 10 miliardów złotych po przez wydawanie publicznych środków pieniężnych na zakup preparatów paramedycznych ( tzw. szczepionek przeciwko COVID-19 ), ich przechowywanie i utylizację.

4. Ujawnił publicznie informacje stanowiące tajemnicę lekarską.

Ktokolwiek wie o miejscu pobytu poszukiwanego lub posiada jakiekolwiek informacje o nim mogące ułatwić jego schwytanie a także posiada informacje o osobach które mogą wiedzieć o jego miejscu pobytu zobowiązany jest do powiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji.

POUCZENIE
Kto udziela jakiejkolwiek pomocy poszukiwanemu, w szczególności ukrywa go, udziela mu pomocy lub informacji ułatwiającej ukrywanie się lub mając wiedzę o miejscu jego pobytu nie powiadamia o tym właściwych organów ścigania podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

23 lutego, 2024 11:40 pm

31 dni, 21 godziny

Listing ID 38665d91e4c37555 Liczba wyświetleń: 97, dziś 1

Comments

QR Ad Info